Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı toplum içre değeri olan , kabiliyet, biçimci ve diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçlerin tübaşöğretmen.

Eğitim, önceden saptanmış esaslara bakılırsa insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkisinde bırakır sürecidir.

Eğitim; bireyin davranışlarındaki yaşantısı vasıtasıyla kasıtlı olarak ve isteyerek bileğanlayışme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü üzere eğitimin bir çok tanımı mimarilabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla yeğleme edilen tanım:

“Kişinin davranışında, kendi yaşantısı vasıtasıyla ve kasıtlı olarak mergup yönde( eğitimin ammaçlarına yarar ) bileğanlayışme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakılırsa;

· Eğitim bir süreçtir.

· Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının mergup yönde bileğanlayıştirilmesi ammaçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğanlayışme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1. Lakinç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Eğitim ammaçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve istimara ile son bulur. Sürecin bu mantığı tamlık kültürler sinein tıpkısıdır. Lakinçların içinde ne olduğu ve öğrenme sinein kullanılan öğretme şekilleri kültürden kültüre bakılırsa bileğanlayışebilir, ancak sürecin doğası bileğanlayışmez.

Eğitim kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih süresince birsonsuz filozof ve eğitimci, eğitimin ne başüstüneğuna değgin farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin ikrar edilen standart tanımı şudur: Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantıları vasıtasıyla kasıtlı olarak istendik davranış bileğanlayışikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içre eğitime değgin bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları vasıtasıyla”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğanlayışikliği” ve “müddetç” üzere kelimeler eğitimin ana taşlarıdır.

Eğitim, âdem evladı sinein ömür boyu devam eden bir süreçtir ve davranışlarda başkalık meydana getirir. Bu davranış değişiklikleri ise bireyin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişiklikleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere yarar olabileceği üzere istenmedik yönde bile gelişebilir. Eğitim sürecinin anlayışletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği üzere gelişigüzel bile olur. Kasıtlı olarak yapılan eğitime formal yetişek, gelişigüzel yapılan eğitime ise informal yetişek denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek meslek, dershane, yetişek merkezleri üzere mekânlarda verilen yetişek formal; bireyin kendi çevresinden edinmiş olduğu ve planlı programlı olmayan yetişek ise informal eğitidir. Yani yetişek sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Eğitim Türleri
Eğitim türlerine bakılırsa sınıflandırıldığında formal ve informal yetişek tutulmak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal yetişek okullarda ya da kurumlarda belli bir niyet ve program çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu yetişek tipinin belli bir amacı vardır. Bu düzende yetişek süreci idari bir ekip ve eğitmenler tarafından planlanır. İnformal yetişek ise kendiliğinden gelişen plansız ve programsız yapılan eğitimdir ki fert bu eğitimi toplumsal çevresinden gizil olarak edilir.

Eğitim Sistemi
Eğitim, bir düzenek olarak ele kırmızıındığında ise yetişek sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, süreçler ve çıktılardır. çağlayık; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, çatı, tesisat, maliyet, personel üzere fiziki unsurlardır. Müddetç; meslek içre gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ibret aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde uzmanlık, yeterlilik, bitirme, test sonuçları üzere mergup davranış bileğanlayışiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir